Josep Murgades Barceló

Josep Murgades i Barceló (Reus, 1951). Filòleg, articulista i traductor. Doctorat en Filologia Catalana a la Universitat Autònoma de Barcelona, és catedràtic de Filologia Catalana a la Universitat de Barcelona. Estudiós del Noucentisme, és autor, entre altres treballs, dels capítols «El Noucentisme» i «Eugeni d’Ors» del vol. 9 de la Història de la literatura catalana (1987). Ha tingut cura de l’edició de diversos volums de l’«Obra catalana d’Eugeni d’Ors». Estudiós de l’obra de Pompeu Fabra, és coautor de Teoria de la llengua literària segons Fabra (amb X. Lamuela, 1984) i autor de Textos desconeguts de Fabra (2005). Actualment prepara l’edició dels Textos i materials que constituiran el vol. 9 de les «Obres completes» fabrianes, en el marc de les quals també ha anotat les Converses filològiques (amb M. Toldrà, vol. 7, 2011). Els seus assaigs sobre sociolingüística són aplegats a Llengua i discriminació (1996). Membre fundador de la revista Els Marges, des de 1990 n’és codirector amb J. Castellanos. Ha traduït obres de Goethe, Kafka, Bernhard, Mann, Hesse, Panizza i Klabund. És l’investigador principal del projecte de recerca «Ecdótica, lengua literaria y poéticas: creación y crítica catalanas de los siglos XIX i XX».
fotografia de l'autor

La Llei

Traducció

 

Edicions A Petició, SL © 2008 - CIF B17741240 - Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Edifici Giroemprèn - Despatx A1.18 - C/ Pic de Peguera, 11 - 17003 Girona
inscrita al Registre Mercantil de Girona, al Volum 1919, Foli 108, Secció 8, full núm. GI-31787, inscripció 1a